Te weinig financiering

Een nijpend en structureel tekort aan financiering is een belangrijke oorzaak voor de grote problemen waar vluchtelingen mee geconfronteerd worden. In 2016 was het tekort meer dan 40%. 

Deze cartoons sluiten aan bij onze comic A Perfect Storm, over de oorzaken waarom de komst van vluchtelingen nu tot een crisis heeft geleid.